جهت دسترستی به ارتباط سریع از لینکهای زیر استفاده نمایید.

خدمات

عمده خدمات ما در 4 بخش زیر می باشد

جهت تماس با ما از لینک زیر استفاده نمایید.

مختصری درباره تاسیس و گواهینامه های دریافتی

درباره ما این موسسه مالی در سال ۱۳۹۱ با شماره ثیت ۳۰۰۴۶ اقدام به انجام خدمات مالی و مالیاتی نموده است و حدود یکصد شرکت بصورت مستقیم و غیر مستقیم با این مجموعه در ارتباط می باشند. همچنین موسسین این مجموعه عضویت انجمن حسابدارای ایران وانجمن حسابداران خبره را دارا می باشد از طرح های بهبود فعالیت این موسسه تفکیک اصناف مختلف بر اساس فعالیت های شغلی می باشد و همین امر سبب شده است که هر پرسنل در زمینه اصناف خاص متخصص تر شوندو هم کارفرمایان محترم نیز رضایت بیشتری از انجام فعالیت داشته باشند برای ما رضایت مشتری از هزینه های مالی پروژه مهمتر می باشد به همین سبب بخش عمده از هزینه های تبلیغات خود را صرف پایین آوردن قیمت پروژه می نماییم.

تیم مالی تراز ارقام ایرانیان

متشکل از خدمات بخش های زیر

جدیدترین مطالب