نوامبر 23, 2017

اخبار

با توجه به اینکه در حوزه مالی حسابداری و مالیاتی و ارزش افزوده مطالب و اخبار بسیار وسیع و گسترده بوده ، مجموعه تراز ارقام آخرین و بروزترین اخبار این حوزه که از نظر کاربری ضروری برای کارفرمایان محترم می باشد از طریق همین صفحه اطلاع رسانی می گردد.